Geofysikavdelningen

En kort summering av våra senaste upptäckter finns i följande artikel:

Ingen andra chans: Kan Jorden explodera på grund av den Globala uppvärmningen?

av Dr Tom J. Chalko, MSc, PhD,
Chef på Geofysikavdelningen, Scientific E Research P/L, Melbourne, Australien
inskickat 8 April 2001

English,Arabic,Bulgarian,Swedish,German,Hungarian,Spanish,Italian,French,Russian,
Portugese,Chinese,Greek,Lithuanian,Croatian,Slovenian,Hebrew,Japanese,Korean

Inledning:

Den globala uppvärmningens konsekvenser är mycket allvarligare än vad som tidigare har förutspåtts. Konsekvenserna står i relation med de nyligt upptäckta egenskaperna i kärnan i vår planet.

Det är ett väl etablerat faktum, bevisat genom årtionden av seismiska mätningar, att Jordens kärna är en nästan perfekt sfärisk fast kropp, med ungefär 1220 km radie, som finns i mitten av Jorden. Den allmänt accepterade synpunkten idag är att denna kärna sakta har växt till sin nuvarande storlek som en konsekvens av "kristallisering" av den omgivande vätskan. Den "innestående värmen" i denna "kristallisering" påstås förklara hur kärnan genererar värme.

Denna artikel tar hänsyn till den globala jämvikten i vätske-dragningskraften i Jordens inre, och presenterar ett noggrant och otvivelaktigt vetenskapligt bevis att kärnan i vår planet inte skulle kunnat ha varit mindre eller lättare än ett visst minimum, annars skulle kärnan inte kunna hålla sig kvar i mitten av planeten.

Eftersom kärnan endast kan ha varit större och tyngre förut än vad den är idag - kan den inte ha kommit till genom "kristallisering". Denna enkla slutsats har otroliga konsekvenser.

Tänk dig ett gigantiskt föremål med 1220 km radie som sakta blir mindre, lättare och sänder ut värme i miljontals år. Vad kan det vara? Det kan bara vara ett föremål som genererar värme genom radioaktiv strålning.

Den huvudsakliga konsekvensen av detta är att all värme som genereras inuti Jorden är av radioaktivt ursprung. Med andra ord, Jorden i sin helhet kan betraktas som en kärnreaktor som får sitt bränsle från spontan fission av olika isotoper i den otroligt tunga kärnan, och även genom dess dotterprodukter som kommer till genom sönderfall i manteln och i skorpan.

Livet på Jorden är bara möjligt genom den effektiva kylningen av reaktorn - en process som huvudsakligen kontrolleras av atmosfären. Just nu är denna kylning ansvarig för en fin värmebalans mellan värmen från reaktorn i kärnan, värmen från Solen och värmestrålningen i rymden, så att medeltemperaturen på Jorden är ungefär 13 grader C.

Denna artikel undersöker möjligheten för "härdsmälta" i kärnan, på grund av den försämrade kylningskapaciteten i atmosfären, som fångar mer och mer solvärme på grund av den så kallade växthuseffekten. Även ytterligare faktorer diskuteras, till exempel hur ökad solaktivitet påverkar ökade utsläpp av växthusgaser.

Den värsta konsekvensen av en sådan "härdsmälta" kan bli en avskiljning av ostabila isotoper (viktförlust-baserad) i den flytande delen av jordkärnan. En sådan avskiljning kan "fylla på" kärnbränslet i kärnan till punkten för en kedjereaktion och en gigantisk atomexplosion. Kan Jorden bli ännu ett "asteroidbälte" i solsystemet?

Det är allmänt känt (genom olika årstider) att solvärme är den huvudsakliga faktorn som bestämmer temperaturen på jordytan. I de arktiska regionerna däremot, är strålningen från solen minimal och det är här som tillförseln av värme från det inre av vår planet märks bäst. Ökad havstemperatur och att polarisen smälter borde därför vara de första symptomen på att den inre kärnreaktorn håller på att överhettas.

Medan politiker och affärsmän fortfarande diskuterar behovet av att minska utsläppen av växthusgaser och försöker att undvika att ta ansvar, har överhettningsprocessen av reaktorn i kärnan redan börjat - haven i polarområdena har blivit varmare och isen vid polarna har börjat smälta. Har vi tillräckligt med fantasi, intelligens och integritet för att förstå faran innan situationen inte går att vända?Click here for a list of active volcanoes

Vi kommer INTE att få EN ANDRA CHANS...

Hur många grader är kärnan från sin gräns till härdsmälta? Vet vi tillräckligt för att förutsäga intensiteten på solens aktiviteter i nästa århundrade? Hela artikeln

Vulkanutbrott uppstår inte på grund av att jordens inre "kristalliseras" som den nuvarande teorin hävdar, utan för att planetens kärna är en kärnreaktor som behöver KYLNING.

Vi är inte den första "civilisationen" på Jorden som blir utplånade på grund av brist på förståelse av Naturen. Är vi de SISTA? Förtjänar upprepade miljöförstörare att existera?

"Beviset: Om intellektet inte vill eller kan förstå analysen - är inget bevis möjligt." [The Freedom of Choice]

Denna inledning får fritt spridas, så länge inget av innehåller förändras eller tas bort. Någon måste göra något. Vi kommer att fortsätta att forska och publicera den. Du kan hjälpa till genom att skicka denna inledning (eller en länk till den) till alla dina vänner och vem som helst som är tillräckligt medveten för att förstå ovanstående information. Den enda chans vi har är att informera tillräckligt många människor över hela planeten så att de medvetet och intelligent VÄLJER att KRÄVA att deras utvalda "ledare" GÖR något. Att tro är inte tillräckligt. Folk måste få VETA.


Hela denna artikel är publicerad i NU Journal of Discovery, som (till skillnad från de flesta andra journaler) är gratis tillgänglig utan villkor. Denna artikel ska också presenteras på den internationella kongressen "Survival of the Species" som kommer att hållas i Sydney 2002.

Kontaktperson:

Dr Tom J Chalko

Dr Thomas J. Chalko MSc, PhD
email:
tjc@sci-e-research.com
Fax: +61 5681 6361
945 Gunyah Rd, Mt Best,
Vic 3960, Australia

© Scientific Engineering Research P/L 2000, All rights reserved