Een korte samenvatting van onze laatste bevindingen is beschreven in het volgende artikel:

Geen tweede kans: kan de Aarde exploderen als een resultaat van het broeikaseffect?

by Dr Tom J. Chalko, MSc, PhD,
Head of Geophysics Division, Scientific E Research P/L, Melbourne, Australia
submitted on 8 April 2001

English,Japanese,Arabic,Bulgarian,Swedish,German,Hungarian,Spanish,Italian,French,Russian,Portugese,
Chinese,Greek,Lithuanian,Croatian,Slovenian,Hebrew,Korean,Polish,Dutch

Samenvatting:

Consequenties van het broeikaseffect zijn veel ernstiger dan tot op heen is aangenomen. Deze consequenties hebben te maken met de recentelijk ontdekte eigenschappen van de binnenkern van onze planet.

Het is een welbekend feit, geverifieerd door decennia van seismisch meten, dat de binnenkern van de Aarde practisch een vaste bol is met een radius van ongeveer 1220 km, die zich in het midden van onze planeet bevindt. Het wordt over het algemeen aangenomen dat deze vaste bol langzaam groeide tot de huidige grootte als resultaat van de “kristallisatie” van de omliggende vloeistof. De “latente hitte” van deze “kristallisatie” moet dan verklaren hoe de binnenkern hitte genereert.

Dit artikel bekijkt globale hydro-gravitationele zwaartepunts condities voor de binnenkern en presenteert een rigoreus wetenschappelijk bewijs dat de vaste binnenkern van onze planeet nooit kleiner of lichter kan zijn dan een bepaald minimum, anders is het niet mogelijk voor de binnenkern om in het centrum van de planeet te blijven.

Omdat de binnenkern alleen maar groter en zwaarder kan zijn geweest in het verleden dan dat het vandaag de dag is, kan het niet het resultaat zijn van kristallisatie. Deze simpele conclusie brengt enorme consequenties met zich mee.

Stelt u zich eens een gigantisch object met een radius van 1220 km voor dat langzaam aan kleiner en lichter wordt en voor miljoenen jaren hitte afgeeft. Wat kan dat zijn? Het kan alleen maar een object zijn dat hitte genereert door nucleaire afbraak.

De voornaamste consequentie van het bovenstaande is dat alle hitte die het binnenste van de Aarde genereert van oorsprong radionisch is. In andere woorden, de Aarde kan in het geheel worden gezien als een nucleaire reactor, die gevoed wordt door spontane fusie van verschillende isotopen in de super-zware binnenkern, zowel als hun dochter producten van afval in de mantel en de korst.

Het leven op Aarde is alleen mogelijk omdat deze reactor efficient gekoeld wordt – een process dat voornamelijk wordt gecontroleert door de atmospheer. Momenteel is deze koeling verantwoordelijk voor de gevoelige thermische balans tussen  de hitte van de kern reactor, de hitte van de Zon en de straling van hitte naar het heelal, zodat de gemiddelde temperatuur op aarde ongeveer 13 graden Celcius bedraagt.

Omdat radionische hitte wordt gegenereerd in het totale volume van nucleaire brandstof (de gehele Aarde) en koelen can uitsluitend aan het oppervlak gebeuren, moet het heetste punt van de planeet in het centrum liggen.

Dit artikel bekijkt de mogelijkheid van een smelten van het centrale gedeelte van de binnenkern door de gereduceerde koelings-kapaciteit van de atmospheer, welke voortdurend meer zone-hitte vangt door het zogenaamde broeikaseffect. Factoren die het smeltingsproces kunnen versnellen, zoals toenemende zone-activiteit, in combinatie met de toenemende uitstoot van broeikas-gassen, worden besproken.

De meest serieuze consequentie van zo’n smelting zou kunnen zijn dat een zwaartekracht-drijfvermogen ontstaat, gebaseerd op de afsplitsing van onstabiele isotopen in de gemolten binnenkern. Zulk een afsplitsing kan de nucleaire branstof verrijken in de kern tot een punt waarop de condities voor een ketting reactie en een gigantische atomaire explosie gecreerd worden. Kan de Aarde een volgende “asteroide band” in het zonnestelsel worden?

Het is algemeen bekend (kijk maar naar de seizoenen) dat zone hitte de dominante factor is die de temperaturen op het oppervlakte van de Aarde bepaalt. In de poolstreken is de contributie van zonnewarmte echter minimaal en dit is waar de contributie van hitte van binnenin onze planeet het best kan worden bekeken. Het stijgen van de temperatuur in de pool-oceaan en het smelten van de poolkappen kunnen daarom worden gezien als de eerste symptomen van het overhitten van de binnenkern reactor.

Terwijl politici en zakenmensen nog steeds debatteren over de noodzaak van het reduceren van broeikas uitstoot en er trots op zijn om het accepteren van de verantwoordelijkheid te vermijden, is het proces van het oververhitten van de binnenkern reactor allang begonnen – pool oceanen zijn al warmer geworden en poolkappen zijn al begonnen te smelten. Hebben we genoeg  verbeeldingskracht, intelligentie en integriteit om het gevaar te bevatten voordat de situatie onomkeerbaar wordt?

Er zal GEEN TWEEDE KANS zijn ...

Hoeveel graden is de binnenkern van zijn smeltpunt? Weten we genoeg om de intensiteit van zonne activiteit in het volgende decennium te kunnen voorspellen?

Volcanoes become active and erupt violently not because the Earth's interior "crystallizes" as it is currently believed, but because the planetary nucleus is a nuclear fission reactor that needs COOLING.

Wij zijn niet de eerst “beschaving” op Aarde die uitgewist  zou worden door een gebrek aan begrip van de Natuur. Zullen we de LAATSTE zijn? Hebben beruchte misbruikers van de Natuur het recht om te bestaan?

“Het bewijs: Als het intellect onwillend of niet bij machte is om de analyse te begrijpen is er geen bewijs mogelijk. [The Freedom of Choice]

Deze samenvatting kan vrijelijk gedistribueerd worden, onder voorwaarde dat er niets aan de inhoud is veranderd of verwijderd. Iemand moet er iets doen. We zullen doorgaan met onderzoek en het publiseren. U kunt beginnen met te helpen door deze samenvatting (of de link ernaartoe) te distribueren aan al uw vrienden en iedereen die bij machte is om bovenstaande informatie te begrijpen. De enige kans die wij hebben is om zoveel mogelijk mensen te informeren over de gehele planeet, zodat zij bewust en intelligent kunnen KIEZEN om actie te EISEN van de “leiders” die zij kiezen. Geloven is niet genoeg. Mensen moeten WETEN.


De volledige text van dit artikel is gepubliceerd in het Engels in het NU Journal of Discovery online, wat (in tegenstelling tot de meeste andere wetenschappelijke tijdschriften) vrijelijk en zonder enige restricties toegankelijk is.

Professioneel contact

Dr Tom J Chalko

Dr. Thomas J. Chalko MSc, PhD
E-mail: tjc@sci-e-research.com
Fax: +61 5681 6361
945 Gunyah Rd, Mt Best,
Vic 3960, Australia

Scientific Engineering Research P/L 2000, All rights reserved