Geofizički zavod

Kratak sažetak najnovijih otkrića opisan je u sljedećem članku:

Neće biti druge prilike: može li Zemlja eksplodirati zbog globalnog zagrijavanja?

by Dr Tom J. Chalko, MSc, PhD,
Head of Geophysics Division, Scientific E Research P/L, Melbourne, Australia
Poslano 8. travnja  2001.

Na hrvatski preveo: Zdravko Vlaić, dipl.ing.

English,Japanese,Arabic,Bulgarian,Swedish,German,Hungarian,Spanish,Italian,French,Russian,Portugese,
Chinese,Greek,Lithuanian,Croatian,Slovenian,Hebrew,Korean,Polish,Dutch

Sažetak:

Posljedice globalnog zagrijavanja daleko su ozbiljnije no što se do sada mislilo. Te posljedice povezane su s novootkrivenim osobinama "unutarnje jezgre" našeg planeta.

Dobro je poznata činjenica, dokazana seizmičkim mjerenjima kroz desetljeća, da je unutarnja jezgra Zemlje krutnina, približno sferičnog oblika, polumjera oko 1220 km i da se nalazi u središtu našeg planeta. Danas je općenito prihvaćeno mišljenje da je ova krutnina polako rasla do sadašnje veličine, kao rezultat "kristalizacije" okolne tekućine. "Latentna toplina" ove "kristalizacije" navodno objašnjava kako unutarnja jezgra proizvodi toplinu.

Ovaj članak razmatra uvjete globalne hidrogravitacijske ravnoteže za Zemljinu unutarnju jezgru i predstavlja rigorozan i snažan znanstveni dokaz da unutarnja jezgra našeg planeta nije nikada mogla biti manja ili lakša od određenog minimuma, inače jezgra ne bi mogla ostati u središtu planeta.

Kako je u prošlosti unutarnja jezgra mogla biti samo veća i teža nego sada – to ona ne može biti rezultat "kristalizacije". Ovaj jednostavni zaključak ima iznenađujuće posljedice.

Zamislite divovski objekt polumjera 1220 km, kako se polako smanjuje, postaje lakši i milijunima godina zrači toplinu. Što bi to moglo biti? Samo objekt koji zrači toplinu kroz atomski raspad.

Glavna posljedica gore navedenog  je, da je sva toplina stvorena unutar Zemlje radijacijske prirode. Drugim riječima, Zemlja se u cjelini može promatrati kao nuklearni reaktor, napajan spontanom fisijom različitih izotopa u superteškoj unutarnjoj jezgri, kao i njihovi posljedični produkti raspada  u plaštu i kori.

Život na Zemlji je moguć samo zbog učinkovitog hlađenja ovog reaktora – procesa kojeg prvenstveno kontrolira atmosfera. Trenutačno je ovo hlađenje odgovorno za osjetljivu toplinsku ravnotežu između topline iz reaktora jezgre, one sa Sunca i zračenja topline u prostor, tako da je prosječna temperatura na Zemlji oko 130C.

Kako se radijacijska toplina stvara u cijelom volumenu nuklearnog goriva ( cijele Zemlje), a hlađenje se vrši samo na površini, najvruća točka na planetu mora biti u samom njenom središtu.

Ovaj članak istražuje mogućnost "topljenja" središnjeg dijela unutarnje jezgre zbog smanjenog kapaciteta hlađenja atmosfere, koja postepeno prihvaća sve više solarne topline, zbog tzv. učinka staklenika. Razlažu se faktori koji mogu ubrzati postupak topljenja, kao što su solarna aktivnost povezana s povećanom emisijom stakleničkih plinova.

Najozbiljnija posljedica ovakovog "topljenja" može biti odvajanje nestabilnih izotopa u stopljenoj unutarnjij jezgri na temelju  gravitacijskog uzgona. Ovakvo odvajanje može dovesti do "obogaćivanja" nuklearnog goriva u jezgri do točke u kojoj se stvaraju uvjeti za lančanu reakciju i divovsku atomsku eksploziju. Može li Zemlja postati drugi "asteroidni pojas" u Sunčevu sustavu.

Općenito je poznato (na temelju iskustva) da je sunčeva toplina dominantni faktor koji određuje teperaturu na površini Zemlje. Međutim, u polarnim predjelima doprinos solarne topline je minimalan i tu se najbolje vidi doprinos topline iz nutrine našeg planeta. Stoga su porast temperature polarnih oceana i topljenje polarnih kapa, prvi simptomi pregrijavanja reaktora unutarnje jezgre.

Dok političari i poslovni ljudi još diskutiraju o potrebi smanjivanja emisije stakleničkih plinova i izbjegavaju preuzeti bilo kakvu odgovornost, proces pregrijavanja reaktora u unutarnjoj jezgri već je počeo – polarni oceani su postali topliji, a polarne kape su se počele topiti. Imamo li dovoljno mašte, inteligencije i poštenja da shvatimo opasnost prije no što situacija postane nepovratna? Click here for a list of active volcanoes

Neće biti DRUGE PRILIKE... 

Koliko stupnjeva još nedostaje da se "unutarnja jezgra" počne topiti? Imamo li dostatno znanja da predvidimo sunčevu aktivnost u sljedećem desetljeću? Full article  (Cijeli članak)

Mi nismo prva "civilizacija" na Zemlji koja je zbrisana zbog nedostatka razumijevanja prirode. Jesmo li posljednja? Je li svima poznati zlorabitelji prirode zaslužuju da postoje ( deserve to exist? )

"Dokaz: Ako intelekt neće ili ne može razumjeti analizu – nikakav dokaz nije moguć."                [The Freedom of Choice]    

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sažetak se može slobodno distribuirati, pod uvjetom da se ni jedan njegov dio ne promijeni ili odstrani.Netko mora nešto napraviti. Mi ćemo nastaviti s istraživanjima i objavit ćemo ih. Vi možete početi pomagati prosljeđivanjem ovog članka (ili spajanjem na njega) svim svojim prijateljima i svakomu tko je dostatno svjestan da shvati gornju informaciju. Jedina prilika koju imamo je informirati cijeli planet, tako da ljudi mogu svjesno i inteligentno IZABRATI da ZAHTIJEVAJU akciju od "vođa" koje su izabrali. Vjerovanje nije dostatno. Ljudi moraju ZNATI.


Cjelovit tekst ovog članka objavljen je na internetu  u  NU Journal of Discovery  koji je ( za razliku od većine drugih znanstvenih časopisa) slobodno dostupan, bez ikakvih ograničenja.

Professional contact

Dr Tom J Chalko

Dr Thomas J. Chalko MSc, PhD
email: tjc@sci-e-research.com
Fax: +61 5681 6361
945 Gunyah Rd, Mt Best,
Vic 3960, Australia

© Scientific Engineering Research P/L 2000, All rights reserved